NL EN

Duurzaamheid

Waarde creëren voor de lange termijn - financieel en niet-financieel - voor al onze stakeholders

Geïntegreerde, onafhankelijke, duurzame wealth manager

Duurzaamheid betekent voor Van Lanschot Kempen langetermijnwaardecreatie voor alle stakeholders. Deze waardecreatie betreft zowel financiële als niet-financiële waarde.

Van Lanschot Kempen draagt op verschillende vlakken bij aan de samenleving. Deze bijdrage willen wij op een duurzame manier mogelijk maken in lijn met onze missie: behoud en opbouw van vermogen op een duurzame manier, voor onze klanten en voor de samenleving.

Positieve impact behalen

Als geïntegreerde wealth manager in het midden van de financiële waardeketen hebben we een unieke positie en daarmee zowel de kans als de plicht om duurzame waarde te creëren voor al onze stakeholders. In termen van duurzaamheid valt voor ons de meeste positieve impact te behalen binnen het vermogen dat wij namens onze klanten beheren. Door als lange termijn betrokken aandeelhouder namens onze klanten zowel direct met de ondernemingen als indirect via externe fondsmanagers in gesprek te gaan over onze duurzaamheidsambities willen wij zowel het risico/rendement verbeteren als bijdragen aan een betere wereld. 

Onze purpose

In onderstaand document lichten wij onze purpose toe, waarom duurzaamheid een integraal onderdeel is van alles wat we doen en hoe wij hieraan bijdragen.

Onze purpose

Focusthema’s

We richten ons op thema’s waar we het best zijn toegerust om een zinvolle bijdrage te leveren.

  • Klimaat en biodiversiteit: ons milieu helpen sneller te herstellen door bij te dragen aan energietransitie en biodiversiteit;
  • Slimme en circulaire economie: de bedrijven waarin we investeren helpen bij te dragen aan een slimme, circulaire en inclusieve economie;
  • Langer gezonder leven: onze klanten en de samenleving helpen om langer en gezonder te leven.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Met het oog op een verduurzaming van de wereld in 2030 hebben de Verenigde Naties eind 2015 zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen opgesteld. Deze Sustainable Development Goals (SDG's) omvatten tal van thema's zoals armoede, honger, werk, klimaatverandering en gezondheidszorg. Van Lanschot Kempen ondersteunt deze duurzaamheidsdoelen. Wij hebben zes SDG’s gekozen waar wij specifiek aan bijdragen via onze focusthema's.

Klimaat en biodiversiteitSlimme en circulaire economieLanger gezonder leven

Organisatie rondom duurzaamheid

Het realiseren van onze duurzaamheidsambities is een van onze strategische prioriteiten. Binnen Van Lanschot Kempen is de governancestructuur daarom vormgegeven door een Sustainability Board met een aantal subcomités. Doel is onze duurzaamheidsambities breed in de organisatie uit te rollen. Het Sustainablity Centre heeft daarin de aanjagende en coördinerende functie.

Verder lezen

Hoe creëren we waarde voor onze stakeholders - financieel, menselijk, sociaal en natuurlijk?

Met onze belanghebbenden onderhouden we voortdurend de dialoog.

Over onze organisatie, bancaire activiteiten, inkoopbeleid en lidmaatschappen.

De EU heeft een pakket aan wettelijke maatregelen ontplooit. Lees hier onze aanpak.

Lees onze (jaar)verslagen en beoordelingen door externe partijen.

Meer weten?

Uw vragen en feedback zijn van harte welkom via sustainability@vanlanschotkempen.com.