NL EN

Rapportage

De meest uitgebreide informatie over het duurzaamheidsbeleid van Van Lanschot Kempen staat in ons jaarverslag, dat u op deze pagina kunt downloaden. Of kijk verder naar: 

Jaarverslagen

Het geïntegreerde jaarverslag over 2022 presenteert zowel financiële als niet-financiële informatie in samenhang met elkaar. In het Sustainability supplement vindt u een aanvulling op de niet-financiële informatie.

Het verslag is door de externe accountant geverifieerd. Het is opgesteld aan de hand van de internationale richtlijnen op het gebied van jaarverslaggeving, zoals die van de International Integrated Reporting Council (IIRC) en het Global Reporting Initiative (GRI, onderaan deze pagina). 

U kunt hieronder het meest recente jaarverslag downloaden. Kijk voor eerdere jaarverslagen op onze archiefpagina.

2022

Global Reporting Initiative

Het Global Reporting Initiative is een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt. U kunt hier het meest recente overzicht downloaden van de GRI-indicatoren in het jaarverslag van Van Lanschot Kempen. Kijk voor eerdere overzichten op de archiefpagina.

Meer weten?

Uw vragen en feedback zijn van harte welkom via sustainability@vanlanschotkempen.com.