NL EN

Onze visie op de Eerlijke Bankwijzer

De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van zes maatschappelijke organisaties dat Nederlandse banken op duurzaamheid beoordeelt.

In 2011 is Van Lanschot Kempen voor het eerst benaderd voor de Eerlijke Bankwijzer – met vragen over ons duurzaamheidsbeleid. Onze antwoorden op deze vragen werden door de Eerlijke Bankwijzer verwerkt tot duurzaamheidsscores, die via hun website(s) werden gepubliceerd. Ook van negen andere Nederlandse banken werden op deze wijze duurzaamheidsscores vastgesteld en gepubliceerd.

Vanaf het begin heeft Van Lanschot Kempen haar steun uitgesproken voor de intentie van de Eerlijke Bankwijzer: het transparanter en onderling vergelijkbaar maken van het duurzaamheidsbeleid en de -prestaties van banken.

Tegelijkertijd waren we vanaf de eerste dag ook kritisch over de Eerlijke Bankwijzer, met name over haar beoordelingsmethode. Op tal van onderdelen vonden wij deze methode eenzijdig, onduidelijk en onevenwichtig. Mede daardoor herkenden we ons vaak niet in de duurzaamheidsscores die ons werden toegekend. Ook vonden we de wijze waarop de Eerlijke Bankwijzer over deze scores communiceerde, vaak te negatief. Feiten en meningen liepen veelvuldig door elkaar.

Dialoog met de Eerlijke Bankwijzer

Op basis van onze ervaringen zijn we vanaf 2011 direct intensief met de Eerlijke Bankwijzer in gesprek gegaan. Ook andere banken deden dat. Later hebben de banken hun krachten gebundeld en werden de gesprekken voortgezet onder de vlag van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

In 2015 werd er vanuit de NVB een externe bemiddelaar aangesteld die zowel met de banken als ook met de Eerlijke Bankwijzer gesprekken voerde. In mei 2017 deelde deze bemiddelaar zijn aanbevelingen met de betrokken partijen. Toen eind 2018 bleek dat de Eerlijke Bankwijzer deze aanbevelingen nog altijd niet had overgenomen, besloten de banken de samenwerking met de Eerlijke bankwijzer te beëindigen. In december 2018 maakten zij dit via een gezamenlijk persbericht publiek.

In de periode 2019 tot 2022 is Van Lanschot Kempen daarom niet in gesprek gegaan over de gehanteerde methode, hebben we geen data geleverd en niet gereageerd op de gepubliceerde resultaten. Hierdoor zijn de scores die de Eerlijke Bankwijzer ons in deze periode heeft toegekend, geen goede representatie van ons duurzaamheidsbeleid.

Sinds begin 2022 is Van Lanschot Kempen opnieuw in dialoog met de Eerlijke Bankwijzer. We vinden gedegen, onafhankelijk onderzoek naar het duurzaamheidsbeleid van de Nederlandse financiële sector zeer belangrijk. Het gesprek aangaan met partijen die hieraan een bijdrage kunnen leveren is dan ook van belang. Ook al verschilt de zienswijze van Van Lanschot Kempen op de gebruikte methodologieën van de Eerlijke Bankwijzer nog steeds. Van Lanschot Kempen wil graag geheel transparant zijn over haar eigen duurzaamheidsambities en -beleid en kiest daarom voor de dialoog met externe partijen. Naar de toekomst toe werken we daarom mee aan de onderzoeken van de Eerlijke Bankwijzer. We hopen de Eerlijke Bankwijzer mee te nemen in de duurzaamheidsmissie die we delen met onze klanten.

Vervolgstappen

Op dit moment werken we aan verschillende projecten om ons duurzaamheidsbeleid aan te scherpen. Dit doen we door onder andere: (a) ons verantwoord beleggen beleid nader aan te scherpen, (b) ons verantwoord ondernemen kredietbeleid te herijken, en (c) maatregelen te nemen om de impact van onze eigen operaties verder te verbeteren. Van Lanschot Kempen vindt duurzaamheid belangrijk. Het is een integraal onderdeel van onze missie: behoud en opbouw van vermogen op een duurzame manier, voor onze klanten en voor de samenleving.

Andere duurzaamheidsratings

Behalve door de Eerlijke Bankwijzer, wordt Van Lanschot Kempen nog door diverse andere ratingbureaus op duurzaamheid beoordeeld. De aanpak van deze bureaus loopt sterk uiteen, van ‘zeer breed’ (alle aspecten van duurzaamheid worden beoordeeld) tot ‘zeer specifiek’ (slechts enkel onderdelen worden beoordeeld, bijvoorbeeld belastingen, transparantie of klimaat).

Genoemde ratingbureaus zijn al jaren zeer eensgezind in hun beoordeling van Van Lanschot Kempen. In bijna alle gevallen krijgen we een hoge beoordeling. Hiermee bevestigen deze bureaus niet alleen dat Van Lanschot Kempen een uitgebreid duurzaamheidsbeleid heeft geformuleerd dat voldoet aan alle internationale standaarden, maar ook dat zij dit heeft geïntegreerd in haar producten en processen, en hier uitgebreid over rapporteert. 

Bekijk de actuele beoordelingen

Meer informatie

Voor meer informatie over ons duurzaamheidsbeleid verwijzen wij u graag naar onze website(s):