NL EN

Waardecreatie

Elke organisatie heeft een impact op de wereld. Vanuit de gedachte van Integrated Reporting kan deze impact zichtbaar worden gemaakt voor de eigen organisatie en haar stakeholders. Het Integrated Reporting-raamwerk brengt financiële en niet-financiële gegevens samen. Het doel is een holistisch beeld schetsen van hoe je als organisatie waarde creëert voor je stakeholders.

Hoe creëren wij waarde?

Van Lanschot Kempen heeft haar waardecreatieproces als volgt in kaart gebracht. Deze waardecreatiefiguur is ook (Engelstalig) opgenomen in ons jaarverslag 2021.

Klik op de figuur om hem te vergroten.

Waardecreatiemodel Van Lanschot Kempen

Binnen dit model onderscheiden we:

  • Input-kapitalen
  • Output-kapitalen

De inputs zijn nodig om onze organisatie te laten functioneren door outputs te genereren voor onze stakeholders.

Inputs en outputs kunnen worden onderverdeeld in verschillende kapitalen. Van Lanschot Kempen onderscheidt vier output-kapitalen, waarover u meer leest op de volgende pagina's: 

Een organisatie creëert waarde als de output van kapitaal groter is dan de input.

Kwantificeren van onze waardecreatie

Naast het in kaart brengen van waardecreatie is het doel dit ook zoveel mogelijk kwantitatief te onderbouwen. Met name het kwantificeren van de niet-financiële kapitalen is een relatief nieuw vakgebied waarvoor nog geen gestandaardiseerde methode bestaat. Dit betekent dat de kwantificering van onder andere menselijk en natuurlijk kapitaal nog met enige onzekerheid is omgeven en daarom als indicatief behandeld moet worden.

We streven ernaar onze waardecreatie de komende jaren steeds beter in beeld te brengen. Uw feedback via sustainability@vanlanschotkempen.com is van harte welkom.