NL EN

Financieel kapitaal

In hoeverre voegt Van Lanschot Kempen financiële waarde toe aan de wereld? En welke stakeholders zijn hierbij betrokken? Hieronder lichten we toe welke bijdrage we leveren aan de financiële waardevermeerdering per stakeholdergroep: onze klanten, werknemers en aandeelhouders en de maatschappij.

Waardecreatie

De financiële kapitaalstroom van Van Lanschot Kempen bestaat uit alle in- en uitstromende geldstromen die in een bepaald boekjaar aan de organisatie kunnen worden verbonden. Dit kan aandeelhouderskapitaal zijn, maar ook het betalen van salaris of belasting.

De financiële kapitaalstroom is onderdeel van ons waardecreatieproces, hier schematisch weergegeven:
 
Waardecreatieproces Van Lanschot Kempen - financiele kapitaalstroom

Bekijk het uitgebreide waardecreatiemodel voor een toelichting.  

Onze klanten

Van Lanschot Kempen trekt financieel kapitaal aan, grotendeels in de vorm van beheerd vermogen. Dit beleggen wij voor onze klanten met het doel een beleggingsreturn te realiseren. Op deze manier dragen we direct bij aan behoud en opbouw van vermogen van onze klanten. Ook indirect draagt onze organisatie hieraan bij. Door het verstrekken van kredieten aan bijvoorbeeld huiseigenaren of ondernemers geeft Van Lanschot Kempen hen de kans om zelf vermogen op te bouwen. 

Onze werknemers

Naast salaris draagt Van Lanschot Kempen ook bij aan sociale premies, pensioenafdrachten, ontslagvergoedingen, opleidingskosten en mobiliteitskosten.

Onze aandeelhouders

De uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties resulteert in de instroom van nieuw kapitaal. Kapitaalverstrekkers ontvangen doorgaans een vergoeding voor hun ingelegde kapitaal. Voor aandeelhouders kan deze vergoeding uit koerswinst bestaan. Daarnaast kunnen zij eventueel dividend en/of kapitaalteruggave ontvangen. Voor obligatiehouders is de vergoeding meestal de tussentijdse koerswinst (of -verlies), naast de periodieke couponbetaling.

De maatschappij

Als klanten vermogen aanbieden om te (laten) beleggen, resulteert dit in een kapitaaluitstroom voor Van Lanschot Kempen richting bedrijven, overheden en andere instellingen waarin wordt belegd. Ook belastingafdracht, afdrachten aan toezichthouders en inkoop van materialen zorgen voor een kapitaaluitstroom naar de maatschappij.

Verder lezen

In ons jaarverslag vindt u uitgebreide informatie over het financieel kapitaal, pagina 26-28.

Open het jaarverslag 2021 (Financial capital)