NL EN

Menselijk en intellectueel kapitaal

In hoeverre creëert Van Lanschot Kempen waarde voor de wereld met het menselijk kapitaal? En welke stakeholders zijn hierbij betrokken? Op deze pagina lichten we toe welke bijdrage we leveren aan de menselijke waardevermeerdering per stakeholdergroep: onze werknemers en de maatschappij.

Waardecreatie

De menselijke kapitaalstroom van Van Lanschot Kempen bestaat uit alle in- en uitstromende werknemers inclusief de kenmerken van deze werknemers zoals kennis, competenties, diversiteit, gelijkheid, inclusie, motivatie, gezondheid en tevredenheid.

De menselijke en intellectuele kapitaalstroom is onderdeel van ons waardecreatieproces, hier schematisch weergegeven:
 
Waardecreatieproces Van Lanschot Kempen - menselijk en intellectueel kapitaal

Bekijk het uitgebreide waardecreatiemodel voor een toelichting.   

Onze werknemers

Onze werknemers dragen met hun tijd bij aan Van Lanschot Kempen. Deze tijd kunnen ze hierdoor niet gebruiken voor andere activiteiten. Ter compensatie ontvangen werknemers salaris. Werk draagt daarnaast ook bij aan een toename in levenstevredenheid. Zo zijn mensen met een baan gemiddeld meer tevreden over hun leven dan mensen zonder baan. Werknemers kunnen makkelijker hun talenten inzetten, een bijdrage leveren en persoonlijke waardering ontvangen. Tot slot zorgt het hebben van werk voor een toename van kennis en vaardigheden.

De maatschappij

Van Lanschot Kempen draagt bij aan het trainen en opleiden van haar werknemers. Dit levert maatschappelijke voordelen op. De meest genoemde voordelen zijn minder armoede, lagere criminaliteitscijfers, minder milieuvervuiling en een grotere bijdrage aan politieke stabiliteit. Ook proberen wij discriminatie tegen te gaan. Onze ambities is om de instroom van medewerkers meer divers te laten zijn dan de uitstroom. Als iemand vertrekt, zoeken we naar een nieuwe collega die een aanvulling is op het betreffende team. Dat kan gaan over sekse, maar ook over leeftijd, nationaliteit en achtergrond.

Voorbeeld kwantificering: de sociale waarde van een baan

Uit talloze onderzoeken blijkt dat mensen met werk tevredener zijn over hun leven dan mensen zonder werk. In hun werk kunnen ze hun talenten inzetten, ‘doen ze echt mee’ en krijgen ze persoonlijke waardering. Wij maken gebruik van een wetenschappelijk onderzoek (Fujiwara, 2019) dat de three-stage wellbeing valuation-methode toepast om de sociale waarde van werk te kwantificeren.

Verder lezen

In ons jaarverslag vindt u uitgebreide informatie over het menselijk kapitaal, pagina 30-33.

Open het jaarverslag 2021 (Human and intellectual capital)