NL EN

Sociaal kapitaal

In hoeverre voegt Van Lanschot Kempen sociale waarde toe aan de wereld? En welke stakeholders zijn hierbij betrokken? Hieronder lichten we toe welke bijdrage Van Lanschot Kempen levert aan de sociale waardevermeerdering per stakeholdergroep: onze klanten en de maatschappij.

Waardecreatie

Sociaal kapitaal omvat alle relaties van Van Lanschot Kempen met stakeholders. Voorbeelden van sociaal kapitaal zijn gedeelde normen en waarden, relaties met klanten, vertrouwen et cetera.

De sociale kapitaalstroom is onderdeel van ons waardecreatieproces, hier schematisch weergegeven:

Waardecreatieproces Van Lanschot Kempen - sociaal kapitaal

Bekijk het uitgebreide waardecreatiemodel voor een toelichting.   

Onze klanten

Van Lanschot Kempen wil bijdragen aan het realiseren van ambities. Door het aanbieden van hypotheken of zakelijke kredieten en het helpen bij behoud en opbouw van vermogen, leveren we een bijdrage aan een hogere levenstevredenheid van onze klanten. Hier kan tegenover staan dat sommige klanten meer stress ervaren. Bijvoorbeeld door het moeten terugbetalen van een lening of de risico’s die gepaard gaan met beleggen.

De maatschappij

Gezien de omvang van ons beheerd vermogen, hebben we de grootste impact op sociaal kapitaal door de wijze waarop het aan ons toevertrouwde vermogen wordt belegd. Deze impact kan positief zijn, bijvoorbeeld de bijdrage aan werkgelegenheid, maar ook negatief, bijvoorbeeld als er in de keten van een bedrijf mensenrechten worden geschonden.

De impact op de wereld door de omgang met andere stakeholders en het inkopen van producten zonder mensenrechtenschendingen, valt onder onze directe verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid is al minder duidelijk als we focussen op de impact op de bredere wereld via de door Van Lanschot Kempen verstrekte hypotheken en het beheerd vermogen.

Voorbeeld: Van Lanschot Academie voor Bedrijfsoverdracht

Van Lanschot verzorgt samen met Tias School for Business & Society de Van Lanschot Academie voor Bedrijfsoverdracht. Deze opleiding bereidt de opvolgers in een familiebedrijf theoretisch en praktisch goed voor op de overdracht en de periode daarna. Met als doel kennisoverdracht naar de volgende generatie.  

Meer over de Academie voor Bedrijfsoverdracht

Verder lezen

In ons jaarverslag vindt u uitgebreide informatie over het sociaal kapitaal, pagina 41-44.

Open het jaarverslag (Social capital)