NL EN

Het aandeel

Aandelenkapitaal

Er staan 41.361.668 gewone aandelen A Van Lanschot Kempen N.V. uit. Deze gewone aandelen A worden voor meer dan 99,9% gehouden door de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot (de “Stichting”), die daartegenover certificaten heeft uitgegeven die zijn genoteerd op Euronext Amsterdam. De Stichting geeft te allen tijde een volmacht aan certificaathouders om het stemrecht te kunnen uitoefenen.

Mededelingen

Aandeelhouders

In het kader van hoofdstuk 5.3 van de Wet op het financieel toezicht zijn de volgende meldingen opgenomen in het register substantiële deelnemingen van de Autoriteit Financiële Markten. De getoonde belangen zijn berekend op basis van op de genoemde data gemelde aantallen en het aantal uitstaande gewone aandelen A.

Aandeelhouder Meldingsdatum Belang
Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot 24/05/2013 97,30%

 

Certificaathouder Meldingsdatum Belang
Romij BV 31/03/2022 10,05%
LDDM Holding BV 03/06/2014 9,76%
Janus Henderson Group Plc 17/10/2016 5,60%
FMR LLC 07/07/2016 4,99%
J.B. Meulman 15/09/2021 3,02%


Een melding wordt gedaan als een drempelwaarde wordt bereikt, over- of onderschreden. Het is daardoor mogelijk dat het huidige belang van een aandeel- of certificaathouder afwijkt van het belang op de meldingsdatum. Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot houdt per 31 december 2016 meer dan 99,99% van de gewone aandelen A.

Kapitaalteruggave

Van Lanschot Kempen streeft ernaar om 50% tot 70% van de onderliggende nettowinst toekomend aan aandeelhouders uit te keren als dividend aan de houders van (certificaten van) gewone aandelen A. Daarnaast heeft Van Lanschot Kempen een CET 1-ratio van 15% plus een M&A add-on van 2,5% voor overnames als doel. Deze 2,5% M&A add-on geeft voldoende ruimte voor bolt-on overnames passend bij onze wealth managementstrategie. Van Lanschot Kempen is van plan om in 2022 en 2023 het extra kapitaal boven een CET 1-ratio van 17,5% uit te keren aan onze aandeelhouders, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder.

Kapitaalteruggave 2022

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 6 oktober 2022 is ingestemd met het voorstel voor een kapitaalteruggave van € 1,50 per gewoon aandeel A. Op 12 december 2022 verstreek de wettelijke verzetstermijn van twee maanden. Er is geen verzet gedaan, waardoor de betaaldatum van de kapitaaluitkering is vastgesteld op 22 december.

De voorgenomen data zijn als volgt:

  • Ex–dividendnotering: 20 december 2022
  • Record date: 21 december 2022
  • Ter beschikkingstelling dividend: 22 december 2022

Voor aandeelhouders die onderworpen zijn aan de Belgische inkomstenbelasting kwalificeert de kapitaalteruggave ingevolge artikel 18, eerste alinea, 2° en 2° bis Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 voor 65,75% als een dividend.

Dividend

Van Lanschot Kempen streeft ernaar om 50% tot 70% van de onderliggende nettowinst toekomend aan aandeelhouders uit te keren als dividend aan de houders van (certificaten van) gewone aandelen A.

Dividend over 2022

Tijdens de algemene vergadering van 25 mei 2022 is ingestemd met het voorstel om een dividend in contanten uit te keren van € 2,00 per gewoon aandeel A.

De betreffende data zijn als volgt:

  • Ex–dividendnotering: 27 mei 2022
  • Record date: 30 mei 2022
  • Ter beschikkingstelling dividend: 9 juni 2022

Houders van (certificaten van) gewone aandelen ontvangen het dividend in contanten onder inhouding van 15% dividendbelasting. Dit gebeurt door tussenkomst van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen waar de betreffende (certificaten van) gewone aandelen op de record date, na kantoorsluiting, voor hun rekening worden geadministreerd. Het betaalkantoor is Van Lanschot Kempen NV in Amsterdam.

Analistencoverage

Deze sell-side analisten volgen het aandeel Van Lanschot Kempen.

ABN AMRO – ODDO BHF

Cor Kluis 
cor.kluis@aa-ob.com
+31 (0)20 383 77 28

Kepler Cheuvreux

Benoit Pétrarque
bpetrarque@keplercheuvreux.com
+31 (0)20 563 23 82

 

Inkoopprogramma's aandelen

Van Lanschot Kempen voert inkoopprogramma's van aandelen uit. De inkoopprogramma's worden uitgevoerd ter afdekking van de toe te kennen certificaten van aandelen aan medewerkers in het kader van het bestaande beloningsbeleid en aandelenplan.

Lees meer

Informatie voor certificaathouders

Gewone aandelen A Van Lanschot Kempen worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor voor gewone aandelen A (“Stichting Administratiekantoor”), die certificaten voor deze aandelen uitgeeft. Deze certificaten zijn genoteerd aan de Euronext Amsterdam stock market. In lijn met de Corporate Governance Code verleent de Stichting Administratiekantoor bij iedere algemene vergadering van Van Lanschot Kempen stemvolmacht aan certificaathouders die de vergadering in persoon bijwonen of door een derde worden vertegenwoordigd. Hierdoor kunnen certificaathouders naar eigen inzicht stemmen op het aantal aandelen waarvoor hij certificaten houdt.

Informatie over aandeelhoudersvergaderingen

Publicaties en kennisgevingen van de Stichting Administratiekantoor

Statuten en administratievoorwaarden Stichting Administratiekantoor

Juridische Fusie

In de trading update over het derde kwartaal van 2020 heeft Van Lanschot Kempen aangekondigd de mogelijkheid te verkennen om de holding Van Lanschot Kempen N.V. (“VLK Holding”) te laten fuseren met haar 100% dochtervennootschap Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. (“VLKWM”) waarbij VLK Holding de verdwijnende entiteit zal zijn en VLKWM de verkrijgende entiteit (de “Fusie”).

VLK Holding en VLKWM hebben in overleg met de verschillende betrokken stakeholders het voornemen tot de Fusie onderzocht en vervolgens het voornemen om de Fusie te effectueren op 15 april 2021 formeel aangekondigd door het publiceren van het fusievoorstel en de andere daaraan gerelateerde documenten.

U kunt in de onderstaande documenten, en met name in het Fusie Addendum bij de agenda van de algemene vergadering van 27 mei 2021, informatie vinden over de redenen voor het aangaan van de Fusie en de gevolgen van de Fusie vanuit verschillende perspectieven.

Per 1 juli 2021 is VLK Holding gefuseerd met VLKWM en is de naam van VLKWM gewijzigd in Van Lanschot Kempen NV.