NL EN

Het aandeel

Aandelenkapitaal

Er staan 41.361.668 gewone aandelen A Van Lanschot Kempen N.V. uit. Deze gewone aandelen A worden voor meer dan 99,9% gehouden door de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot (de “Stichting”), die daartegenover certificaten heeft uitgegeven die zijn genoteerd op Euronext Amsterdam. De Stichting geeft te allen tijde een volmacht aan certificaathouders om het stemrecht te kunnen uitoefenen.

Mededelingen

Aandeelhouders

In het kader van hoofdstuk 5.3 van de Wet op het financieel toezicht zijn de volgende meldingen opgenomen in het register substantiële deelnemingen van de Autoriteit Financiële Markten. De getoonde belangen zijn berekend op basis van op de genoemde data gemelde aantallen en het aantal uitstaande gewone aandelen A.

Aandeelhouder Meldingsdatum Belang
Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot 24/05/2013 97,30%

 

Certificaathouder Meldingsdatum Belang
Romij BV 31/03/2022 10,05%
LDDM Holding BV 03/06/2014 9,76%
Janus Henderson Group Plc 17/10/2016 5,60%
FMR LLC 07/07/2016 4,99%
The Goldman Sachs Group Inc. 11/04/2022 3,18%
J.B. Meulman 15/09/2021 3,02%


Een melding wordt gedaan als een drempelwaarde wordt bereikt, over- of onderschreden. Het is daardoor mogelijk dat het huidige belang van een aandeel- of certificaathouder afwijkt van het belang op de meldingsdatum. Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot houdt per 31 december 2016 meer dan 99,99% van de gewone aandelen A.

Dividend

Van Lanschot Kempen streeft ernaar om 50% tot 70% van de onderliggende nettowinst toekomend aan aandeelhouders uit te keren als dividend aan de houders van (certificaten van) gewone aandelen A.

Betaling resterend dividend over 2020 en dividend 2019

Op 26 augustus 2021 is bekendgemaakt dat we het resterende dividend over 2020 (€ 0,50 per aandeel) en het dividend over 2019 (€ 1,45 per aandeel) van in totaal € 1,95 per aandeel aan het begin van het vierde kwartaal 2021 uitbetalen. De Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben aangegeven dat de aanbeveling om geen dividend uit te keren vervalt per 1 oktober 2021. 

De betreffende data zijn als volgt:
Ex–dividendnotering: 4 oktober 2021
Record date: 5 oktober 2021
Ter beschikkingstelling dividend: 12 oktober 2021

Houders van (certificaten van) gewone aandelen ontvangen het dividend in contanten onder inhouding van 15% dividendbelasting. Dit gebeurt door tussenkomst van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen waar de betreffende (certificaten van) gewone aandelen op de record date, na kantoorsluiting, voor hun rekening worden geadministreerd. Het betaalkantoor is Van Lanschot Kempen NV in Amsterdam.

Dividend over 2020

Tijdens de Algemene Vergadering op 27 mei 2021 hebben de aandeelhouders ingestemd met het voorstel om een dividend in contanten vast te stellen van € 0,70 per gewoon aandeel A.

We volgen de aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) van december 2020 op om de beschikbaarstelling en betaalbaarstelling van het dividend grotendeels uit te stellen. Hierdoor zal in juni 2021 € 0,20 per aandeel worden uitgekeerd. Het resterende dividend over 2020 kan worden uitgekeerd zodra de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van mening zijn dat de omstandigheden rondom Covid-19 dat toelaten en zolang wij aan onze gestelde doelstellingen voor de kapitaalratio blijven voldoen. Het besluit over het moment van beschikbaarstelling en betaalbaarstelling van het resterende bedrag van het dividend zal worden genomen door de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen en de betreffende data voor de betaling van het dividend worden bekendgemaakt op de wijze zoals in de statuten van Van Lanschot Kempen is bepaald. Dit zal op aanbeveling van de ECB en DNB niet voor 30 september 2021 zijn.

Dividend over 2019

Tijdens de Algemene Vergadering op 28 mei 2020 hebben de aandeelhouders ingestemd met het voorstel om een dividend in contanten vast te stellen van € 1,45 per gewoon aandeel A.

Naar aanleiding van de aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) die is gepubliceerd op 27 maart 2020 en die De Nederlandsche Bank op 27 maart 2020 heeft ondersteund, stellen we de beschikbaarstelling en betaalbaarstelling van het dividend uit. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van mening dat het dividend over 2019 aan onze aandeelhouders kan worden betaald zodra de omstandigheden rondom het coronavirus (COVID-19) dat toelaten en zolang wij aan onze gestelde doelstellingen voor de kapitaalratio blijven voldoen. Het besluit over het moment van beschikbaarstelling en betaalbaarstelling van het dividend zal worden genomen door de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen en de betreffende data voor de betaling van het dividend worden bekendgemaakt op de wijze zoals in de statuten van Van Lanschot Kempen is bepaald. Dit zal in ieder geval niet voor 1 oktober 2020 zijn.

Houders van (certificaten van) gewone aandelen ontvangen het dividend in contanten, onder inhouding van 15% dividendbelasting. Dit gebeurt door tussenkomst van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen waar de betreffende (certificaten van) gewone aandelen op de record date, na kantoorsluiting, voor hun rekening worden geadministreerd. Het betaalkantoor is Van Lanschot Kempen NV in Amsterdam. 

Persbericht 3 april 2020: Van Lanschot Kempen stelt dividend 2019 uit (pdf)

Analistencoverage

Deze sell-side analisten volgen het aandeel Van Lanschot Kempen.

ABN AMRO – ODDO BHF

Cor Kluis 
cor.kluis@aa-ob.com
+31 (0)20 383 77 28

Kepler Cheuvreux

Benoit Pétrarque
bpetrarque@keplercheuvreux.com
+31 (0)20 563 23 82

 

Inkoopprogramma's aandelen

Van Lanschot Kempen voert inkoopprogramma's van aandelen uit. De inkoopprogramma's worden uitgevoerd ter afdekking van de toe te kennen certificaten van aandelen aan medewerkers in het kader van het bestaande beloningsbeleid en aandelenplan.

Lees meer

Informatie voor certificaathouders

Gewone aandelen A Van Lanschot Kempen worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor voor gewone aandelen A (“Stichting Administratiekantoor”), die certificaten voor deze aandelen uitgeeft. Deze certificaten zijn genoteerd aan de Euronext Amsterdam stock market. In lijn met de Corporate Governance Code verleent de Stichting Administratiekantoor bij iedere algemene vergadering van Van Lanschot Kempen stemvolmacht aan certificaathouders die de vergadering in persoon bijwonen of door een derde worden vertegenwoordigd. Hierdoor kunnen certificaathouders naar eigen inzicht stemmen op het aantal aandelen waarvoor hij certificaten houdt.

Informatie over aandeelhoudersvergaderingen

Publicaties en kennisgevingen van de Stichting Administratiekantoor

Statuten en administratievoorwaarden Stichting Administratiekantoor

Juridische Fusie

In de trading update over het derde kwartaal van 2020 heeft Van Lanschot Kempen aangekondigd de mogelijkheid te verkennen om de holding Van Lanschot Kempen N.V. (“VLK Holding”) te laten fuseren met haar 100% dochtervennootschap Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. (“VLKWM”) waarbij VLK Holding de verdwijnende entiteit zal zijn en VLKWM de verkrijgende entiteit (de “Fusie”).

VLK Holding en VLKWM hebben in overleg met de verschillende betrokken stakeholders het voornemen tot de Fusie onderzocht en vervolgens het voornemen om de Fusie te effectueren op 15 april 2021 formeel aangekondigd door het publiceren van het fusievoorstel en de andere daaraan gerelateerde documenten.

U kunt in de onderstaande documenten, en met name in het Fusie Addendum bij de agenda van de algemene vergadering van 27 mei 2021, informatie vinden over de redenen voor het aangaan van de Fusie en de gevolgen van de Fusie vanuit verschillende perspectieven.

Per 1 juli 2021 is VLK Holding gefuseerd met VLKWM en is de naam van VLKWM gewijzigd in Van Lanschot Kempen NV.