NL EN

Van Lanschot Kempen-update over beleggingen in Rusland en Wit-Rusland

Van Lanschot Kempen heeft de afgelopen weken een raamwerk ontwikkeld voor uitsluiting in geval van een gewapend conflict. Dit raamwerk geldt voor alle directe beleggingen waar Van Lanschot Kempen zelf controle over heeft. Van Lanschot Kempen ziet het daarbij als haar primaire taak om de belangen van haar klanten en stakeholders te beschermen.

De omvang van de directe beleggingen in Rusland en Wit-Rusland van Van Lanschot Kempen zijn zeer gering. Gegeven de huidige, zeer aangrijpende gebeurtenissen in Oekraïne onderzoeken we de mogelijkheden om de resterende beleggingsposities, op een zorgvuldige en verantwoorde wijze, af te bouwen.

Met betrekking tot onze indirecte blootstelling zijn we momenteel in constructief overleg met externe fondsbeheerders, zodat ook zij worden aangemoedigd om de belangen van onze klanten te waarborgen. Met onze advies- en fiduciaire klanten vindt nauwe afstemming plaats.

Van Lanschot Kempen heeft geen directe belangen in Russische leningen. Russische staatsobligaties stonden al op onze uitsluitingslijst.

Deze besluiten zijn in lijn met de momenteel geldende internationale sancties opgelegd aan Rusland na de Russische invasie in Oekraïne. We zullen tot heroverweging overgaan wanneer een vredige oplossing van het conflict bereikt is en internationale sancties worden opgeheven.

Meer informatie

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com