NL EN

Onze strategie

Van Lanschot Kempen is een goed gekapitaliseerde, winstgevende, onafhankelijke wealth manager met een sterke marktpositie en Nederlandse roots. Onze kennis en ervaring, onze persoonlijke, klantgerichte aanpak, onze unieke combinatie van activiteiten en ons track record onderscheiden ons van onze concurrentie in de door ons geselecteerde markten en bieden voldoende groeimogelijkheden

Vanuit ons doel, het behoud en de opbouw van vermogen op een duurzame manier zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken, hebben we onze wealth managementstrategie gedefinieerd. Onze ambities reflecteren zowel trends en ontwikkelingen in de markt als de verwachtingen van onze klanten en andere stakeholders.

Ambities

In de voor ons relevante markten en geografische gebieden ambiëren wij een leidende positie. Dat houdt in dat we streven naar de positie van:

  • Een toonaangevende wealth manager in Nederland en België die op duurzame wijze vermogen creëert en behoudt
  • Het toonaangevende vermogensbeheerplatform voor de mass-affluent markt in Nederland, met een combinatie van online en een persoonlijke benadering
  • Een prominente, Europees georiënteerde actieve vermogensbeheerder die duurzame alfa levert op minder efficiënte en alternatieve markten
  • De toonaangevende fiduciaire manager in Nederland en een belangrijke uitdager op de Britse fiduciaire markt
  • De vertrouwde preferred adviseur in geselecteerde niches binnen investment banking in heel Europa
  • Een wealth manager met een solide risicoprofiel en een gematigde risicobereidheid, die ernaar streeft zijn kapitaalbasis te optimaliseren en tegelijkertijd ruimte te laten voor mogelijke overnames

We willen ons solide risicoprofiel met een matige risicobereidheid behouden. De laatste jaren hebben we een sterke kapitaalbasis ontwikkeld. Wij streven ernaar om deze kapitaalbasis verder te optimaliseren, maar zullen dit ook aanwenden voor eventuele acquisities. Daarnaast blijven we overwegen om overtollig kapitaal aan onze aandeelhouders uit te keren.

Strategische pijlers

Economische, sociale en aan milieu gerelateerde verschuivingen, veranderingen in regelgeving, veranderende behoeften van klanten, technologische vooruitgang en de arbeidsmarkt hebben allemaal invloed op onze werkomgeving. Om vooruitgang te boeken op onze strategische pijlers moeten wij op deze veranderingen inspelen. Alle strategische pijlers zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar onderling.

Groeiversnellers: autonoom en door overnames

Een zo goed en volledig mogelijk begrip van wat onze klanten nodig hebben, versnelt onze autonome groei en helpt ons relevant te blijven. We anticiperen op wat er nodig is om doelen van klanten te bereiken, op een zo duurzaam mogelijke manier. In plaats van een productgerichte aanpak bieden we klanten alles-in-één-oplossingen waarmee meerdere doelen tegelijk gediend worden.

De laatste jaren hebben we onze activiteiten succesvol uitgebreid met bolt-on acquisities, partnerships en het overnemen van teams. Het hoge aantal klanten dat behouden blijft na een acquisitie, toont aan dat onze propositie aanspreekt. Deze werkwijze willen we voortzetten om schaalvergroting te realiseren. Dit zal, naast een hogere marge, leiden tot kostenbesparing door synergievoordelen. We focussen op kansen die onze positionering als nichespeler en specialist versterken, zorgen tegelijkertijd voor de juiste asset mix en zullen zowel acquisities in bestaande en aangrenzende markten overwegen.

Vooruitgang door digitalisering en advanced analytics

Veranderingen in de behoeften van klanten en economische ontwikkelingen vereisen dat wij snel reageren. Technologie en digitalisering stellen ons in staat onze productiviteit en dienstverlening te verbeteren, door processen te versnellen, operationele fouten te beperken en de beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens te verbeteren. Wij verwachten de komende jaren aanzienlijk te investeren in onze capaciteiten op dit gebied.

Digitale interactie is van belang omdat zij zowel klanten als medewerkers meer flexibiliteit biedt wat betreft communicatiemiddelen en de tijd die nodig is om te communiceren. Om het volledige potentieel van patronen in interne en externe gegevens te kunnen benutten, ontwikkelen we instrumenten om gegevens te interpreteren en te gebruiken voor data-gedreven besluitvorming op het gebied van commerciële, investerings- en operationele processen.

De kracht van de groep

Om het volledige potentieel van onze organisatie voor onze klanten te benutten, moeten wij oplossingen kunnen bieden die voortbouwen op de kennis en expertise van de hele groep en op ons open architectuurplatform. Wij zijn ervan overtuigd dat wij op een duurzame manier aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen door hen toegang te bieden tot het volledige scala aan diensten en producten binnen al onze bedrijfsonderdelen. Wij hebben onze organisatiestructuur aangepast om het delen van kennis volledig te benutten, optimaal gebruik maken van de middelen binnen de organisatie en om overlap te verminderen.

Meebewegende organisatie

Het hart van ons bedrijf bestaat uit de kennis, ervaring en professionaliteit van onze mensen. Door te investeren in hun vaardigheden kunnen we nieuwe technologie implementeren en een meer datagedreven werkwijze invoeren. Het is belangrijk dat medewerkers trainingen volgen en zich continu ontwikkelen. Bijvoorbeeld in meer agile werken, technologie leren gebruiken en het toepassen van advanced analytics. Het profiel van nieuwe werknemers kan daarom ook behoorlijk verschillen van dat van bestaande werknemers. Deze diversiteit in vaardigheden is van groot belang om met elkaar gericht te kunnen werken aan de toekomst van Van Lanschot Kempen.

Realiseren van onze duurzame ambities

We zijn een duurzame wealth manager met een lange-termijn focus, dit betekent dat wij proactief streven naar het voorkomen van negatieve impact voor alle belanghebbenden en het creëren van positieve financiële en niet-financiële waarde op lange termijn. Wij kunnen de grootste sociale en milieu-impact realiseren via de beleggingen van onze klanten. Het is dan ook onze ambitie om, samen met onze klanten, te streven naar duurzamer beleggen. In de toekomst willen wij de lat nog hoger leggen en van duurzaam beleggen de nieuwe norm maken. Om dit te bereiken, zullen wij onze medewerkers bewuster maken en onze expertise op het gebied van duurzaam beleggen uitbreiden.

Hoe sturen wij onze onderneming?

Ambities zijn belangrijk. Net als monitoren of we op de goede weg zijn om ze te realiseren. Om te beoordelen of we onze beloftes en ambities om waarde op de lange termijn te creëren waarmaken, formuleren we concrete financiële en niet-financiële key performance indicators (KPI’s) en targets. Deze zijn gebaseerd op sectortrends, economische ontwikkelingen, verwachtingen van stakeholders, klantbehoeftes en strategische relevantie.

De resultaten met betrekking tot bovenstaande groepen en ons doel worden gemeten via onze KPI’s. Van deze set KPI’s rapporteren we er zestien extern, deze zijn te vinden in ons jaarverslag (p 22). De volledige lijst met KPI’s vormt een integraal onderdeel van onze managementinformatie.

Jaarverslag 2022

In dit verslag bieden we onze aandeelhouders en andere stakeholders een integraal overzicht van onze prestaties en onze toegevoegde waarde als onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager.

Lees het jaarverslag 2022